پرسونا ۴ روی کامپیوتر عرضه شد

۸
خوب
۷۰
متاکریتیک
روایت‌گر داستان پسری است که به‌خاطر کمک به یک شهروند و زورگویی شخصیت شرور اصلی، مجبور می‌شود یک سال دور از محیط خانه خود زندگی کند. ازاین‌رو قهرمان داستان که در طول بازی به جوکر معروف است، وارد مدرسه شوجین آکادمی می‌شود تا یک سال تبعید خود را پشت سر بگذارد. این در حالی است که سرنوشت مسیر دیگری را برای او درنظر گرفته است. با ورود به شهر و شروع اولین روز از مدرسه خود، متوجه یک برنامه ناشناس و عجیب روی موبایل خود می‌شود؛ برنامه‌ای که هرقدرم او را پاک می‌کند، باز هم به‌صورت خودکار نصب می‌شود.
تاریخ انتشار:
۱۹۹۶
توسعه دهنده:
lightbox